Maak vandaag nog uw afspraak voor acupunctuur of kinesitherapie


 Contacteer ons

DECONVENTIESTATUS

Sinds 23/06/2022 zijn wij gedeconventioneerd.

Als geconventioneerde kinesitherapeuten bleven we jarenlang hopen dat er eindelijk verandering zou komen en dat de patiënt niet de dupe zou zijn of worden. Jaar na jaar krijgen we in de zorgsector te maken met besparingen aangezien er te weinig budget werd vrijgemaakt. 

Niet enkel de sector van de kinesitherapie lijdt hieronder, maar ook aan andere paramedische zorgen raakt men door onder andere een verminderde terugbetaling van medicatie door te voeren. De mutualiteiten en verzekeringsinstellingen willen de terugbetaling niet verhogen, waardoor het Riziv ons ereloon ook niet opwaardeert. Helaas leidt dit tot een onhoudbare financiële situatie. 

Beroepsvereniging Axxon raadt aan om te deconventioneren omdat dit de enige manier is om een eerlijke verloning te krijgen, en, belangrijker: om de beste verzorging en kwaliteit te kunnen blijven garanderen. 

We zijn ons ervan bewust dat het verschil in terugbetaling groot lijkt te zijn, maar dat is voornamelijk toe te wijzen aan het feit dat er al meer dan 13 jaar aan een gunstig tarief behandeld werd zonder verhoging van het ereloon en zonder volwaardige indexatie.

Verschillende praktijken in de omgeving (Merchtem, Opwijk, Asse, Hekelgem, Liedekerke) volgen eveneens deze mening en nemen hetzelfde besluit. Het kan namelijk niet de bedoeling zijn dat iedereen omwegen zoekt en meer op kwantiteit inzet door meer patiënten per uur te behandelen of meer beurten aan te rekenen. Het welzijn van onze patiënten komt altijd op de eerste plaats.

Wat betekent deconventioneren? We gaan niet langer akkoord met de tarieven die de overheid ons oplegt. Dat betekent dat we ons tarief vrij kiezen. Uiteraard houden we nog steeds rekening met de patiënt en hanteren we@ eerlijke tarieven.

Enkele pijnpunten binnen onze verloning voor patiënt en therapeut

  • > 18 jaar geen correcte indexatie ereloon: studie van Ernst & Young in 2014 toonde aan dat een correct ereloon toen 29 euro per half uur zou bedragen (obv 5-jarige universitaire opleiding, bijkomende specialisaties niet meegerekend). Nu bedraagt het basisloon 27 euro.
  • Verplaatsingsvergoeding huisbezoek bedraagt slechts 1,13 euro (<-> huisartsen: meer dan 12 euro).
  • Discriminatie in terugbetaling bij deconventie: indien een arts of tandarts gedeconventioneerd is, blijft de terugbetaling door de mutualiteit gelijk, alleen het remgeld is hoger voor de patiënt. Indien een kinesitherapeut deconventioneert, wordt ook de terugbetaling verminderd.
  • Discriminatie in Riziv-toelage en telematicapremie bij deconventie: indien een kinesitherapeut gedeconventioneerd is, krijgt hij of zij geen toelage voor pensioensparen én geen premie meer voor het gebruik van de computersoftware.
  • Geen mogelijkheid om, afhankelijk van de werklocatie, gedeeltelijk te (de)conventioneren. Zo kunnen artsen wel in het ziekenhuis geconventioneerd zijn en in hun privépraktijk deconventioneren. Kinesitherapeuten krijgen deze mogelijkheid niet.
  • Degressief ereloon: naarmate u meer behandelingen nodig heeft, krijgt de kinesitherapeut minder ereloon en ontvangt u als patiënt een lagere terugbetaling. Dit brengt enerzijds een grote administratieve rompslomp met zich mee, zeker indien de patiënt al door een andere therapeut behandeld is geweest.

Anderzijds is het ons doel om niet enkel symptomatisch te behandelen, maar ook de onderliggende oorzaak aan te pakken. Dit laatste geeft een resultaat op lange termijn en hiervoor zijn vaak meer sessies noodzakelijk.

Een derde behandeling, bijvoorbeeld, is naar onze mening niet minder waard dan een 17de behandeling.